Nazwa pełna

"MUSICA BEATA" FUNDACJA IM. BEATY GABOR

KRS

0000527407

NIP

5252615436

REGON

147480954

Adres siedziby

Emilii Plater 53 / Xx Piętro, 00-113 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

15 października 2014 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa samodzielnie prezes zarządu lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Cel działania

A. Krzewienie kultury muzycznej w społeczeństwie Polskim; B. Wspieranie kształcenia i promowanie uzdolnionej muzycznie młodzieży szkolnej i akademickiej, w kraju i za granicą; C. Podnoszenie jakości edukacji poprzez wspieranie rozwoju Polskiego szkolnictwa muzycznego, d. Podnoszenie jakości edukacji poprzez wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki; E. Współtworzenie kultury Polskiej poprzez wspieranie działalności instytucji kultury i szkół muzycznych; F. Działanie na rzecz dialogu międzykulturowego i współpracy Polskich muzyków z twórcami europejskimi i światowymi; Oraz g. Wspieranie integracji europejskiej w kulturze muzycznej.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015