Poprzednio

POMOST 2

Nazwa pełna

POMOST 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS

0000525885

NIP

5272717737

REGON

147350967

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 października 2014 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

455 tys. zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Uchwała podjęta przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z dnia 26. 02. 2021 r. , w przedmiocie rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji, kancelaria notarialna w krakowie, rep. A nr 3638/2021 , 26. 02. 2021

Status podatnika VAT
Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Od 3 października 2014 r.

  Wartość udziałów

  455 tys. zł

  Liczba udziałów

  9100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015