Poprzednio

POMOST 2

Nazwa pełna

POMOST 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000525885

NIP

5272717737

REGON

147350967

Data rejestracji

3 października 2014 r.

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Uchwała podjęta przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z dnia 26. 02. 2021 r. , w przedmiocie rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji, kancelaria notarialna w krakowie, rep. A nr 3638/2021 , 26. 02. 2021

Finanse

Kapitał zakładowy

455 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Od 3 października 2014 r.

  Wartość udziałów

  455 tys. zł

  Liczba udziałów

  9100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015