IZBA GOSPODARCZA

Numer KRS

0000523539

Numer NIP

5833173164

Numer REGON

360302966

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU IZBY WYMAGANE JESTWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.