Nazwa pełna

POMORSKA IZBA GOSPODARCZA ŻYWNOŚCI NATURALNEJ I TRADYCYJNEJ

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

KRS

0000523539

NIP

5833173164

REGON

360302966

Data rejestracji

12 września 2014 r.

Data ostatniej zmiany

28 sierpnia 2018 r.

Adres siedziby

Al. Grunwaldzka 131A, 80-264 Gdańsk, Polska

Cel działania

Reprezentowanie interesów zrzeszonych przedsiębiorców I innych podmiotów gospodarczych w szczególności w zakresie prowadzonej przez nich działalności polegającej na wytwarzaniu, wprowadzaniu na rynek, a także na identyfikacji,uznawaniu I promocji żywności naturalnej I tradycyjnej oraz innej działalności z tym związanej. Do podstawowych zadań izby należą: - tworzenie warunków rozwoju gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków. - prowadzenie działalności promocyjnej, aktywizacji eksportu oraz usługowej w dziedzinie współpracy gospodarczej z zagranicą dotyczącej obrotu towarowego, współpracy kapitałowej I naukowo-technicznej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu izby wymagane jestwspółdziałanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY