Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 20 sierpnia 2021 r.

Nazwa pełna

LEOPOLIS FOR FUTURE

KRS

0000518875

NIP

5842737850

REGON

222138436

Adres siedziby

Polanki 19, 80-308 Gdańsk, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

4 sierpnia 2014 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji uprawniony jest każdy z członków zarządu fundacji samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

Celem fundacji jest: 1)wspieranie edukacji, oświaty i szkolnictwa wyższego; 2)wspieranie rozwoju zawodowego młodzieży uczęszczającej na studia wyższe,w tym na studia podyplomowe na terytorium rzeczpospolitej i poza jej granicami; 3)rozwój współpracy pomiedzy uczelniami, w tym uczelniami zagranicznymi, a potencjalnymi pracodawcami; 4)realizacja interesów rzeczpospolitej Polskiej związanych z polityką dobrego sąsiedztwa, w tym rozwijanie integracji i współpracy z państwami europy środkowej i wschodniej w zakresie edukacji zawodowej studentów; 5)popieranie działalności społecznej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju gospodarczego rzeczypospolitej, w tym rozwoju przedsiębiorczości, oraz współpracy z państwami europy środkowej i wschodniej.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór