Poprzednio

STOWARZYSZENIE BRACTWO RYCERSKIE ZIEMII OGRODZIENIECKIEJ

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 26 stycznia 2009 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE BRACTWO RYCERSKIE ZIEMI OGRODZIENIECKIEJ

KRS

0000051808

REGON

276897542

Adres siedziby

10, Biskupice, 42-436 Pilica, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

12 października 2001 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu, w tym prezesa. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Cel działania

Poznawanie, odtwarzanie, tworzenie i upowszechnianie historycznych tradycji oręża Polskiego; Kształtowanie ducha słowiańskiego człowieka walki przy wykorzystaniu historycznych tradycji oręża Polskiego, - itp. Bliżej określone w par. 8 statutu. Szczegółowe realizacje celów określa par. 9 statutu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 2623 SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ I CYWILNY