Dane aktualne

Nazwa pełna

TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

4 lipca 2014 r.

KRS

0000515658

NIP

5213674883

REGON

147311163

Adres siedziby

Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2015-03-31

  Do

  2015-06-15

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

 • Działalność trustów, funduszów I podobnych instytucji finansowych

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentacji jest wyłącznie spółka terra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezes zarządu spółki po firmą terra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje spółkę jednoosobowo. Prezes zarządu wojciceh robert stankiewicz

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2.000,00 PLN (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)

  Wartość wkładu umówionego

  2.000,00 PLN (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000,00 PLN (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  2.000,00 PLN (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

Inne dane

Adres e-mail

JK@KAPITALZIEMSKI.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014

Ta organizacja ma jeszcze 3 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »