Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

31 marca 2020 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Uchwała nr 1 wspólników spółki terra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w warszawie z dnia 1 kwietnia 2021 r. , zaprotokołowana przez ewelinę stygar-jarosińską, notariusza w warszawie, kancelaria notarialna sylwia celegrat ewelina stygar-jarosińska notariusze spółka cywilna, rep. A nr 2721/2021