Nazwa pełna

TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000515658

NIP

5213674883

REGON

147311163

Data rejestracji

4 lipca 2014 r.

Adres siedziby

Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  31.03.2015

  Do

  15.06.2015

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentacji jest wyłącznie spółka terra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezes zarządu spółki po firmą terra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje spółkę jednoosobowo. Prezes zarządu wojciceh robert stankiewicz

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 4 lipca 2014 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2.000,00 PLN (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)

  Wartość wkładu umówionego

  2.000,00 PLN (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000,00 PLN (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  2.000,00 PLN (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres e-mail

JK@KAPITALZIEMSKI.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014