Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 11 lipca 2022 r.

Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAWONI

KRS

0000051262

NIP

9151478000

REGON

020247080

Adres siedziby

Zielona 2, 55-106 Zawonia, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

11 października 2001 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu reprezentuje osp na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu osp prezes lub wiceprezes i skarbnik.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Cel działania

Celem ochotniczej straż pożarnej jest: 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami, 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, 5. Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich, 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 46/92 SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU I WYDZIAŁ CYWILNY