Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

474,9 tys. zł

2018 r.

14,4 tys. zł