Nazwa pełna

FUNDACJA FROM THE DEPTHS

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000508351

Data rejestracji

12 maja 2014 r.

Data ostatniej zmiany

12 maja 2014 r.

Adres siedziby

Koszykowa 10 / 4, 00-564 Warszawa, Polska

Cel działania

(a) podejmowanie działań na rzecz rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych I kulturalnych, w tym rozwój edukacji, jako że wiedza jest kluczem w rozumieniu naszej historii, w tym edukacja o holokauście oraz wsparcie młodzieży w tworzeniu ich własnych inicjatyw; (b) podejmowanie działań na rzecz kultury I sztuki, ochrony dóbr kultury I dziedzictwa narodowego; (c) podejmowanie działań na rzecz turystyki I krajoznawstwa; (d) podejmowanie działań na rzecz promocji rzeczypospolitej polskiej za granicą; (e) podejmowanie działalności na rzecz kombatantów I osób represjonowanych, w tym rozwój kluczowych działań związanych z weteranami, w celu połączenia przeszłości z przyszłością oraz oddanie części osobom, które zginęły w holokauście oraz zachowanie ich wspomnień oraz opowieści, które powinny być udostępnione; (f) podejmowanie działań na rzecz wspierania I upowszechniania kultury fizycznej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji fundacji uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

  • PREZES ZARZĄDU

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY