FUNDACJA

Numer KRS

0000508351

Numer NIP

0

Numer REGON

0

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI FUNDACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

ul. Koszykowa 10 / 4

00-564 Warszawa

Polska

ZARZĄD
  • Jonathan Daniels

    Prezes Zarządu