Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 12 maja 2014 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA FROM THE DEPTHS

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000508351

Data rejestracji

12 maja 2014 r.

Adres siedziby

Koszykowa 10 / 4, 00-564 Warszawa, Polska

Cel działania

(a) podejmowanie działań na rzecz rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych i kulturalnych, w tym rozwój edukacji, jako że wiedza jest kluczem w rozumieniu naszej historii, w tym edukacja o holokauście oraz wsparcie młodzieży w tworzeniu ich własnych inicjatyw; (b) podejmowanie działań na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; (c) podejmowanie działań na rzecz turystyki i krajoznawstwa; (d) podejmowanie działań na rzecz promocji rzeczypospolitej Polskiej za granicą; (e) podejmowanie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, w tym rozwój kluczowych działań związanych z weteranami, w celu połączenia przeszłości z przyszłością oraz oddanie części osobom, które zginęły w holokauście oraz zachowanie ich wspomnień oraz opowieści, które powinny być udostępnione; (f) podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji fundacji uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

  • PREZES ZARZĄDU

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY