Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 17 października 2001 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA POMOC RODZINOM NIEPEŁNYM IMIENIA JANUSZA M.DĄBROWSKIEGO

KRS

0000050661

REGON

191349272

Adres siedziby

Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

17 października 2001 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest każdy z członków zarządu fundacji samodzielnie.

Cel działania

Opieka, ochrona zdrowia, udzielanie pomocy rodzinom niepełnym oraz oświata i wychowanie dzieci przedwcześnie zmarłych rodziców (sierot, półsierot)

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI F-541/97 SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY