Nazwa pełna

"DARY OD NATURY AS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000505636

NIP

8212640613

REGON

147196911

Adres siedziby

Leśna 7, Nowe Iganie, 08-103 Siedlce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 kwietnia 2014 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie /jednoosobowo/. W przypadku powołania zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jeden członek zarządu.

Wspólnicy
 • Od 11 kwietnia 2014 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  5

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 kwietnia 2014 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  5

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014