STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000503189

Numer NIP

0

Numer REGON

0

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARSZYSZENIA, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

ul. Emilii Plater 10 / 2

00-669 Warszawa

Polska