Poprzednio

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS-Z  Wniosek o zmianę danych podmiotu

Ten plik nie jest publicznie dostępny.

Dostęp do niego jest możliwy po uzyskaniu zgody odpowiedniego sądu.