Poprzednio

GREENPOWER POLSKA

Nazwa pełna

FUNDACJA GREENPOWER POLSKA

KRS

0000499147

NIP

6312652371

REGON

243489754

Adres siedziby

Bojkowska 35A / 0.3.1, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

21 lutego 2014 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1) oświadczenia woli w imieniu fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie. 2) w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do kwoty 5. 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) - oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jednoosobowo prezes fundacji.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

Celem fundacji greenpower Polska jest prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej, wspieranie inicjatyw społecznych, promocja ekologii, ochrony środowiska i czystej energii, promocja Polskiej edukacji i myśli technicznej oraz rozpowszechnianie sportu motorowego, ukierunkowanej na: a) upowszechnianie idei stosowania zielonej energii oraz ekologicznego sposobu życia; B) zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne na świecie; C) wspieranie rozwoju Polskich inżynierów i techników; D) zwiększenie prestiżu Polskich uczelni wyższych technicznych oraz techników na arenie międzynarodowej; E) zwiększenie popularności ekologicznych samochodów osobowych; F) promowanie rozwoju osobistego poprzez uczestnictwo w projektach praktycznych; G) upowszechnianie sportu motorowego; H) rozwój Polskiej techniki poprzez konstrukcję i budowę nowych pojazdów; I) dążenie do tworzenia Polskich patentów i nowoczesnych rozwiązań technicznych; J) edukację poprzez sport motorowy; K) poszukiwanie młodych kierowców wyścigowych.

Sprawozdanie za rok 2019

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Więcej danych »

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2016 r.

697 zł

Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016