Nazwa pełna

40 MERA OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000497621

NIP

9522122801

REGON

146405264

Data rejestracji

11 lutego 2014 r.

Data ostatniej zmiany

17 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Bysławska 82, 04-993 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
 • Handel energią elektryczną

 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Działalność holdingów finansowych

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz. Komplementariuszem jest spółka mera office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie reprezentowana przez każdego z członków zarządu samodzielnie. W skład zarządu komplementariusza wchodzi robert żurawski - prezes zarządu

Wspólnicy
 • Od 11 lutego 2014 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  60.823,82 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  3.215,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  3.215,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 11 lutego 2014 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  33.909,51 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  1.785,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.785,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 13 grudnia 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  5.266, 67 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  263,16 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  263,16 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015