Nazwa pełna

"DROB-KARTEL" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000494792

NIP

5890012168

REGON

190579024

Data rejestracji

18 marca 2014 r.

Adres siedziby

Tuchom, 80-209 Chwaszczyno, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2,3 mln zł

Kapitał wpłacony

2,3 mln zł

Status podatnika VAT

Brak
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd jednoosobowy - prezes zarządu samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu spółki.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7590 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013