Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 21, obowiązujące od 11 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

"SCALETHINGS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000493193

NIP

5252576883

REGON

147047890

Data rejestracji

3 stycznia 2014 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Sienna 82, 00-815 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

9.1 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki uprawnionych jest 2 (dwóch) członków zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

 • Od 9 października 2018 r.

  PREZES ZARZĄDU

 • Od 4 stycznia 2019 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • 34 udziały o łącznej wartości 1.700,- złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 4 stycznia 2019 r.

  33 udziały o łącznej wartości 1.650,- złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 9 października 2018 r.

  33 udziały o łącznej wartości 1.650,- złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  3.3 tys. zł

  Liczba udziałów

  65

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  850.00 zł

  Liczba udziałów

  17

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014