Nazwa pełna

"SCALETHINGS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000493193

NIP

5252576883

REGON

147047890

Data rejestracji

3 stycznia 2014 r.

Data ostatniej zmiany

11 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Sienna 82, 00-815 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

9.1 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych I oprogramowania

 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego I telekomunikacyjnego oraz części do niego

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki uprawnionych jest 2 (dwóch) członków zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

 • Od 9 października 2018 r.

  PREZES ZARZĄDU

 • Od 4 stycznia 2019 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,- ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 4 stycznia 2019 r.

  33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,- ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 9 października 2018 r.

  33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,- ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.250,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014