Nazwa pełna

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000493136

NIP

7010408485

REGON

147055257

Adres siedziby

Al. Jerozolimskie 160 / A/3/087, 02-326 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 stycznia 2014 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

150 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W sytuacji, gdy zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest łącznie współdziałanie dwóch członków zarządu albo członka zarządu z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014