Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KULTURY SPOŁECZNEJ IM.HANNY MALEWSKIEJ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000049229

NIP

6772184109

REGON

356365881

Data rejestracji

3 października 2001 r.

Adres siedziby

Kościuszki 37, 30-105 Kraków, Polska

Cel działania

Propagowanie I pogłębianie chrześcijańskiej kultury społecznej, a w szczególności inspirowanie działalności I sprawowanie pieczy nad działalnością I rozwojem spółki społeczny instytut wydawniczy znak sp. Z o. O. Oraz jej spółkami zależnymi.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu działający łącznie z jednym członkiem zarządu reprezentuje fundację I składa oświadczenia woli w imieniu fundacji

Zobacz jeszcze 2 powiązania historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 powiązań historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY