Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 6 sierpnia 2020 r.

Nazwa pełna

"NASZ GŁOS" ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW "DINO POLSKA" S.A.

KRS

0000488683

NIP

6211830210

REGON

302596192

Adres siedziby

Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

Data rejestracji

3 grudnia 2013 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania zarządu związku upoważnieni są dwaj członkowie zarządu związku. Do składania w imieniu związku oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych uprawnieni są łącznie dwaj członkowie zarządu związku, w tym skarbnik.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

Celem związku jest reprezentowanie i obrona godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych pracowników spółki, a w szczególności dba o poprawę ich bytu i warunków pracy.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny