Poprzednio

GEO PV 2

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

62,8 tys. zł

2020 r.

990,2 tys. zł

2019 r.

675,7 tys. zł

2019
2020
2021
675,7 tys. zł 990,2 tys. zł 62,8 tys. zł