Poprzednio

BIS IMPEL MONITORING

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

23 kwietnia 2021 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

6 maja 2021 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »