Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 25 sierpnia 2023 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE LEŚNIKÓW I WŁAŚCICIELI LASÓW

KRS

0000484229

NIP

5322047470

REGON

147000240

Adres siedziby

Widok 19, 05-430 Celestynów, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

6 listopada 2013 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Cel działania

1. Reprezentowanie oraz integrowanie środowisk leśników i właścicieli lasów; 2. Działalność w zakresie gospodarki leśnej, zagospodarowania lasów i ochrony środowiska naturalnego; 3. Reprezentowanie interesów leśników i właścicieli lasów (a w szczególności członków stowarzyszenia), wobec organów administracji państwowej, instytucji publicznych i prywatnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; 4. Zwiększanie kultury technicznej, kwalifikacji i wiedzy społeczeństwa na temat szeroko rozumianego leśnictwa i ochrony środowiska, w tym także prowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje i działalność naukowa w tym zakresie; 5. Działalność naukowo-techniczna w zakresie wydawania specjalistycznych opinii w dziedzinie leśnictwa, drzewnictwa, ochrony środowiska, zagospodarowania lasów i wszelkiego typu nieruchomości; 6. Rozwijanie i promowanie turystycznego wykorzystania lasów oraz krzewienie kultury fizycznej i sportu; 7. Inicjowanie, promowanie, popularyzowanie, wspieranie i realizowanie wszelkich działań oświatowych, służących rozwijaniu aktywności społecznej w zakresie leśnictwa i zagospodarowania lasów; 8. Prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalnej w środowisku leśników i właścicieli lasów; 9. Współpracowanie z jednostkami administracji centralnej i samorządowej oraz wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg, sieci telekomunikacyjnych, regulacji stosunków wodnych i zaopatrzenia w wodę na obszarach wiejskich z uwzględnieniem zrównoważonego zagospodarowania terenów leśnych; 10. Działalność naukowa i naukowo techniczna w obszarze przygotowywania opinii, uwag i postulatów do propozycji aktów prawnych, lub innych działań władzy ustawodawczej, sądowniczej oraz wykonawczej, odnoszących się do leśnictwa i drzewnictwa jak też ochrony środowiska.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.ELASY.PL

Adres e-mail

[email protected]