Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŚCIEJOWIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000048409

REGON

357173451

Data rejestracji

27 września 2001 r.

Data ostatniej zmiany

27 września 2001 r.

Adres siedziby

52, Kościejów, 32-222 Racławice, Polska

Cel działania

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie wtym zakresie z instytucjami I stowarzyszeniami -branie udziału w akcjach ratowniczych -informowanie ludności o istniejących zagrożeniach oraz sposoby ochrony przed nimi -rozwijanie wśród członków kultury I sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej I rozrywkowej -uczestniczenie I reprezentowanie osp w organach samorządowych I przedstawicielskich -wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu reprezentuje osp na zewnątrz I kieruje całokształtem prac zarządu. Umowy,akty oraz pełnomocnictwa I dokumenty finansowe podpisują w imieniu osp prezes lub wiceprezes I skarbnik

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 646 SĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ CYWILNY