Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 23 grudnia 2015 r.

Wykreślenie

Data uprawomocnienia wykreślenia

15 stycznia 2016 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »