Nazwa pełna

DEKPOL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000480537

NIP

7831704500

REGON

302551321

Data rejestracji

10 października 2013 r.

Adres siedziby

Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1,1 mln zł

Kapitał wpłacony

1,1 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentowania spółki jest komplementariusz.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komplementariusze
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.10.2013