Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 23, obowiązujące od 13 lutego 2020 r.

Nazwa pełna

DEKPOL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000480537

NIP

7831704500

REGON

302551321

Data rejestracji

10 października 2013 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1.1 mln zł

Kapitał wpłacony

1.1 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

  • Działalność holdingów finansowych

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

  • Wynajem i dzierżawa

  • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

  • Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentowania spółki jest komplementariusz.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komplementariusze
Inne dane

Adres WWW

WWW.DEKPOL1SKA.GRUPADEKPOL.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.10.2013