Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 14 grudnia 2018 r.

Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE BITCOIN

KRS

0000480255

NIP

8513191653

REGON

363664411

Adres siedziby

Al. Jana Pawła II 24 / 1, 70-454 Szczecin, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

17 października 2013 r.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagany jest podpis dwóch członków zarządu. Przy zobowiązaniach, których wartość przekracza 50 tys. Zł do ich ważności wymagane jest współdziałanie ponad połowy członków zarządu. Jeżeli zarząd stowarzyszenia jest jednoosobowy, dla ważności owiadczeń i pism, wymagany jest podpis prezesa zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

Działania na rzecz rozwoju i promocji systemu bitcoin, - ochrona podstawowych praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym, - tworzenie, promocja i realizacja programów edukacyjnych rozwijających świadomość społeczną w kwestii bezpieczeństwa w internecie, - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez internet, - inicjowanie szkoleń i programów wspomagających rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową z wykorzystaniem sieci internet oraz systemu bitcoin.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW. BITCOIN. ORG. PL

Adres e-mail

BIURO@BITCOIN. ORG.PL