Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 21.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 12.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 19.07.2018

  Od 01. 10. 2016 do 31. 12. 2017

 • 12.01.2017

  Od 01. 10. 2015 do 30. 09. 2016

 • 28.04.2016

  Od 01. 11. 2013 do 30. 09. 2015

 • 30.04.2014

  Od 28. 08. 2013 do 31. 10. 2013

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 10. 2016 do 31. 12. 2017

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 10. 2016 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 10. 2015 do 30. 09. 2016

 • Od 01. 11. 2013 do 30. 09. 2015

 • Od 28. 08. 2013 do 31. 10. 2013

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 10. 2016 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 10. 2015 do 30. 09. 2016

 • Od 01. 11. 2013 do 30. 09. 2015

 • Od 28. 08. 2013 do 31. 10. 2013