Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 10 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE

KRS

0000047662

NIP

7561081123

REGON

531119690

Adres siedziby

1 Maja 9, 47-150 Leśnica, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

26 września 2001 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszeniua w zakresie zarządu mieniem, a także w innych sprawach statutowych stowarzyszenia,składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba uprawniona na podstawie pełnomocnictwa. W zakresie prowadzenia bieżącej działalności stowarzyszenia, przewodniczacy składa oświadczenia woli jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Cel działania

1. Podjęcie wspólnych działań dla szerzenia postaw tolerancji i współpracy wszystkich ludzi niezależnie od narodowości,światopoglądu i miejsca zamieszkania. 2. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia na forum publicznym w Polsce wobec administracji rządowej, parlamentu rp i innych instytucji publicznych, a także prywatnych. 3. Stworzenie platfomry wymiany doświadczeń.

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES/WICEPREZES/CZŁONEK ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 236/57/94 SĄD OKRĘGOWY W OPOLU,WYDZIAŁ I CYWILNY