Nazwa pełna

EDUACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000476391

NIP

9512371371

REGON

146869495

Adres siedziby

Wiertnicza 75, 02-952 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

12 września 2013 r.

Wielkość organizacji

Mała

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Komplementariuszem jest eduacademy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy komplementariusz jednoosobowo. W spółce będącej komplementariuszem obowiązuje sposób reprezentacji: do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie. Osoby wchodzące w skład zarządu komplementariusza: magdalena agnieszka eysmont- prezes zarządu, monika anna konieczna-kowalczyk-członek zarządu, jerzy alfred leszczyński-członek zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 12 września 2013 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  5.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  5.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 12 września 2013 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  5.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  5.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 12 marca 2015 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  5.000,00 (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Związek małżeński

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

111,3 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015