Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 2 września 2013 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI ROLNICZEJ "BIAŁA KONICZYNKA"

KRS

0000475578

Adres siedziby

Parkowa 7, Wola Osowińska, 21-345 Borki, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

2 września 2013 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie

Cel działania

Rozwijanie i pomnażanie dorobku kultury, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego. Aktywizacja i integracja mieszkańców wsi i promocja lokalnego środowiska. Upowszechnianie działań wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej. Promocja walorów wsi z wykorzystaniem rozwoju społeczno- kulturalnego, oświaty regionalnej, turystyki wiejskiej i działalności rolniczej. Integrowanie środowiska, w tym osób niepełnosprawnych, służące pomocy rodzinie, przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: rolniczego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

SZYKBAR@POCZTA.ONET.PL