Nazwa pełna

TDJ EQUITY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000475476

NIP

6452538391

REGON

243356355

Data rejestracji

3 września 2013 r.

Adres siedziby

Aleja Walentego Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

252,3 mln zł

Status podatnika VAT

Brak
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 3 września 2013 r.

  Wartość udziałów

  252,3 mln zł

  Liczba udziałów

  5046542

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013