Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 2 marca 2021 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "LEWIATAN" Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU ZDROJU

KRS

0000004722

NIP

8881920962

REGON

910289298

Adres siedziby

1 Maja 45, Jastrzębie-Zdrój, 44-300 Jastrzębie- Zdrój, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

22 listopada 2001 r.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia upoważnionych jest co najmniej dwóch członków prezydium zarządu w tym prezes lub wiceprezes.

 • Od 22 listopada 2001 r.

  PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

 • Od 22 listopada 2001 r.

  WICEPREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

 • Od 22 listopada 2001 r.

  WICEPREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

 • Od 22 listopada 2001 r.

  SKARBNIK STOWARZYSZENIA

 • Od 22 listopada 2001 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

 • Od 22 listopada 2001 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

 • CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

 • Od 22 listopada 2001 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

 • Od 22 listopada 2001 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

 • CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

 • CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

 • CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

 • Od 22 listopada 2001 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

 • Od 22 listopada 2001 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

 • CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

Cel działania

1. Dbałość o prawidłowy rozwój gospodarczy regionów kraju, z których pochodzą członkowie stowarzyszenia. 2. Kształtowanie opinii i ocen dotyczących rozwoju gospodarczego regionów członków stowarzyszenia. 3. Popieranie i wspomaganie inicjatyw gospodarczych członków stowarzyszenia. 4. Gromadzenie i udostępnianie informacji o działalności podmiotów gospodarczych. 5. Upowszechnianie wiedzy o bieżących zagadnieniach gospodarczych. 6. Popularyzacja zasad uczciwej praktyki handlowej, 7. Wpływ na rozwój podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie regionów członków stowarzyszenia, nie będących zrzeszonymi w stowarzyszeniu. 8. Udzielanie pomocy w zakresie prowadzonych przez podmioty gospodarcze w przedsięwzięciach ekonomicznych. 9. Organizowanie życia koleżeńskiego członków stowarzyszenia "Lewiatan".

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 2431 SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH, WYDZIAŁ I CYWILNY