Poprzednio

LABORATORIUM NATURELLA

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

39,5 mln zł

24,9 mln zł