Nazwa pełna

KULCZYK FOUNDATION

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000471002

NIP

7010414847

REGON

147124722

Data rejestracji

24 lipca 2013 r.

Data ostatniej zmiany

13 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wydawanie książek

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

  • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania fundacji upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015