Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 13 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

KULCZYK FOUNDATION

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000471002

NIP

7010414847

REGON

147124722

Data rejestracji

24 lipca 2013 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wydawanie książek

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

  • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania fundacji upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015