Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 17 grudnia 2015 r.

Nazwa pełna

"FUNDACJA BOHDANA TOMASZEWSKIEGO"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000464717

NIP

5252619960

REGON

146739812

Data rejestracji

26 czerwca 2013 r.

Adres siedziby

Inflancka 15 / 294, 00-189 Warszawa, Polska

Cel działania

Organizacja międzynarodowego turnieju tenisowego kadetów i kadetek organizowanego od 1968 roku pod patronatem bohdana tomaszewskiego promowanie tenisa jako dyscypliny sportu

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu fundacji łącznie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w skład zarządu fundacji wchodzi fundator, oświadczenia woli w imieniu fundacji może złożyć wyłącznie fundator razem z jednym z członków zarządu fundacji. W chwili obecnej jedynym fundatorem jest izabella maria sierakowska-tomaszewska

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.FUNDACJABOHDANATOMASZEWSKIEGO.PL

Adres e-mail

INFO@FUNDACJABOHDANATOMASZEWSKIEGO.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY