Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 24 lipca 2017 r.

Nazwa pełna

ESSENOIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000461921

NIP

5252554485

REGON

146675791

Data rejestracji

14 maja 2013 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 15 / 509, 00-195 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

30.1 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja artykułów spożywczych

  • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

  • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

  • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

  • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

  • Działalność w zakresie architektury i inżynierii; Badania i analizy techniczne

  • Badania naukowe i prace rozwojowe

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu wraz z prokurentem. W przypadku powołania jednego członka zarządu - jest on prezesem zarządu i jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki.

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013