Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

12 kwietnia 2022 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

9 czerwca 2022 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »