Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

16,1 mln zł

5,2 mln zł

2007 - 2013

7

248,9 mln zł

84,6 mln zł

2004 - 2006

1

612,8 tys. zł

172,5 tys. zł

Łącznie

9

265,5 mln zł

90 mln zł