Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 9 stycznia 2020 r.

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

9 stycznia 2020 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie bez przeprowadzenia likwidacji

Sąd rejonowy lublin - wschód w lublinie z siedzibą w świdniku, lu vi ns- rej. Krs 9196/19/063, 09. 01. 2020