Dane aktualne

Nazwa pełna

TABARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 kwietnia 2013 r.

KRS

0000458649

NIP

7123278162

REGON

061551340

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Graniczna 4 / 18, 20-465 Lublin, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność prawnicza

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów I wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Działalność portali internetowych

 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

 • Działalność holdingów finansowych

 • Działalność agentów I brokerów ubezpieczeniowych

 • Działalność agencji pracy tymczasowej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W wypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Ta organizacja ma jeszcze 4 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »