Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 25 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "NASZ PROMYK NADZIEI"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000452835

NIP

7642664308

REGON

302381623

Data rejestracji

28 lutego 2013 r.

Adres siedziby

Al. Powstańców Wlkp. 105 / 3, 64-920 Piła, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: 1. Udzielanie pomocy rodzicom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej związanej z powstaniem bądź ujawnieniem chorób zagrażających życiu dzieci oraz podnoszenie komfortu i jakości życia rodzin i dzieci, 2. Działanie na rzecz niepełnosprawnych i nieuleczalnie chorych dzieci, 3. Działalność charytatywna 4. Promocja i organizacja wolontariatu, 5. Organizowanie pomocy prawnej rodzicom, których choroby dzieci bądź niepełnosprawność powstała na skutek błędów w sztuce lekarskiej, 6. Promocja działalności prawnej pro publico bono, 7. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 8. Integracja dzieci zdrowych z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi, 9. Działalność zmierzająca do wytyczenia dróg s10 i s11 w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców i przyjazny dla środowiska, 10. Działalność w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, 11. Działalność w zakresie ochrony i zachowania środowiska naturalnego oraz naturalnych warunków życia człowieka, 12. Działalność w zakresie rozszerzania i pogłębiania świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, 13. Propagowanie zdrowego trybu życia, walka z uzależnieniami - narkotyki, alkohol, dopalacze - wśród dzieci i młodzieży.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa jednoosobowo każdy z członków zarzadu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY