Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "POKOLENIA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

4 października 2001 r.

KRS

0000045080

NIP

5252092234

REGON

012775683

Adres siedziby

Marszałkowska 115 / 369, 00-102 Warszawa, Polska

Cel działania

§4 celem stowarzyszenia jest: 1. Upowszechnianie postępowych I patriotycznych tradycji organizacji młodzieżowych I ich wkładu w rozwój kraju. 2. Wspieranie społecznej aktywności młodzieży I organizacji działających na jej rzecz. 3. Działalność w dziedzinie kultury, oświaty, nauki, kultury fizycznej, ochrony I promocji zdrowia. 4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej I zagrożonych wykluczeniem społecznym. 5. Wspieranie działań służących budowie społeczeństwa obywatelskiego; Rozwijanie kontaktów międzypokoleniowych, między organami samorządu, wspólnotami lokalnymi, organizacjami związkowymi I pozarządowymi. 6. Działanie w duchu postępowej lewicy społecznej, wspieranie rozwoju demokracji, ochrony wolności I praw człowieka; Upowszechnianie zasad sprawiedliwości społecznej.

Zarząd Krajowy Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

§34 ust. 2e. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz. §40 ust. 2. 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw I obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących I skarbnika zarządu.

Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 892 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE,VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Ta organizacja ma jeszcze 103 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »