Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 16, obowiązujące od 28 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

ORGANIZACJA PRACODAWCÓW ZIEMI LUBUSKIEJ

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000044937

NIP

9730052037

REGON

970032581

Data rejestracji

24 września 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Reja 6, 65-076 Zielona Góra, Polska

Cel działania

Podstawowym celem i zadaniem organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także zaspokajanie wszelkich organizacyjnych, prawnych, gospodarczych potrzeb i oczekiwań pracodawców.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania w imieniu organizacji oświadczeń woli i podpiywania dokumentów w obrocie cywilnoprawnym i gospodarczym upoważniony jest przewodniczący organizacji lub wskazany przez niego inny członek zarządu lub dyrektor biura.

Zobacz jeszcze 35 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komitet założycielski
  • Od 24 września 2001 r.

  • Od 24 września 2001 r.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW 1 SĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE WYDZIAŁ I CYWILNY