Nazwa pełna

ORGANIZACJA PRACODAWCÓW ZIEMI LUBUSKIEJ

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000044937

NIP

9730052037

REGON

970032581

Data rejestracji

24 września 2001 r.

Adres siedziby

Reja 6, 65-076 Zielona Góra, Polska

Cel działania

Podstawowym celem I zadaniem organizacji jest ochrona praw I reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy I administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także zaspokajanie wszelkich organizacyjnych, prawnych, gospodarczych potrzeb I oczekiwań pracodawców.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania w imieniu organizacji oświadczeń woli I podpiywania dokumentów w obrocie cywilnoprawnym I gospodarczym upoważniony jest przewodniczący organizacji lub wskazany przez niego inny członek zarządu lub dyrektor biura.

Zobacz jeszcze 34 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW 1 SĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE WYDZIAŁ I CYWILNY