Nazwa pełna

TDJ EQUITY VI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000447939

NIP

5252546439

REGON

146515343

Data rejestracji

21 stycznia 2013 r.

Adres siedziby

Aleja Walentego Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

75,9 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania do zarządu więcej niż jednej osoby, spółka reprezentowana jest przez dwóch członków zarządu, lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 22 stycznia 2014 r.

  Wartość udziałów

  75,9 mln zł

  Liczba udziałów

  1517067

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013