Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 4 marca 2022 r.

Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PROBOSZCZOWICACH

KRS

0000044538

NIP

8272043269

REGON

731514517

Adres siedziby

35A, Proboszczowice, 98-290 Warta, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

1 października 2001 r.

Zarząd Osp Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu reprezentuje osp na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu osp prezes lub wiceprezes i skarbnik.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Cel działania

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 264 SĄD OKRĘGOWY W SIERADZU