Dane aktualne

Nazwa pełna

POLSKO-ROSYJSKA FUNDACJA WSPIERANIA WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ "INTERKULTURA PLUS"

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

14 grudnia 2012 r.

KRS

0000444352

Adres siedziby

Chopina 39 / 10, 05-500 Piaseczno, Polska

Cel działania

1. Działalność kulturalna I oświatowa szczególnie w zakresie inicjowania, prowadzenia, wspierania I promocji współpracy kulturalnej, edukacyjnej I charytatywnej pomiędzy rzeczpospolitą polską I federacją rosyjską oraz innymi krajami. 2. Upowszechnianie wśród obywateli rzeczypospolitej polski I federacji rosyjskiej twórczości muzycznej, teatralnej, fdmowej, plastycznej I innej artystów tych krajów. 3. Inicjowanie I wspieranie kontaktów kulturalnych pomiędzy rzeczpospolitą polską I federacją rosyjską w szczególności festiwali, działań naukowych, seminariów I konferencji, działań edukacyjnych. 4. Promocja I organizacja wolontariatu

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie a w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu łącznie albo prezes zarządu samodzielnie

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

4 aktualne powiązania