Nazwa pełna

POLSKO-ROSYJSKA FUNDACJA WSPIERANIA WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ "INTERKULTURA PLUS"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000444352

Data rejestracji

14 grudnia 2012 r.

Data ostatniej zmiany

14 grudnia 2012 r.

Adres siedziby

Chopina 39 / 10, 05-500 Piaseczno, Polska

Cel działania

1. Działalność kulturalna I oświatowa szczególnie w zakresie inicjowania, prowadzenia, wspierania I promocji współpracy kulturalnej, edukacyjnej I charytatywnej pomiędzy rzeczpospolitą polską I federacją rosyjską oraz innymi krajami. 2. Upowszechnianie wśród obywateli rzeczypospolitej polski I federacji rosyjskiej twórczości muzycznej, teatralnej, fdmowej, plastycznej I innej artystów tych krajów. 3. Inicjowanie I wspieranie kontaktów kulturalnych pomiędzy rzeczpospolitą polską I federacją rosyjską w szczególności festiwali, działań naukowych, seminariów I konferencji, działań edukacyjnych. 4. Promocja I organizacja wolontariatu

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie a w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu łącznie albo prezes zarządu samodzielnie

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY