Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ SAMOPOMOCY "SAMARIA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000044319

NIP

9271681494

REGON

971183371

Data rejestracji

17 września 2001 r.

Adres siedziby

Polska

Cel działania

1. Pomoc osobom uzależnionym od wszelkich środków psychoaktywnych; 2. Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, bezrobotnym, inwalidom, kobietom podlegającym przemocy, samotnym matkom, osobom zagrożonym wirusem hiv etc.; 3. Pomoc młodzieży uczącej się lub młodzieży w wieku obowiązku szkolnego sprawiającej trudności wychowawczej.

Otrzymana pomoc publiczna

2009 r.

262,1 tys. zł

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Zarząd reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. 2. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majatkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu zgodnie.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 663 SĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE