Poprzednio

EMATECH

Nazwa pełna

EMATECH SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

KRS

0000441583

NIP

2220895224

REGON

243085749

Adres siedziby

Kościuszki 229, 40-600 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

29 listopada 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest samodzielnie prezes zarządu. Do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku zarządu wieloosobowego upoważniony jest prezes zarządu wraz z innym członkiem zarządu bądź dwaj członkowie zarządu działający łącznie, bądź członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2014 r.

399,9 tys. zł

2013 r.

383 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE