Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 21 listopada 2012 r.

Nazwa pełna

MARCELIADA

KRS

0000440674

Adres siedziby

Piłsudskiego 1B, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

21 listopada 2012 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji oraz zaciągania zobowiązań uprawniony jest każdy z członków zarządu fundacji działający samodzielnie;

Cel działania

1) prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym; 2) organizowanie pomocy dla osób i rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i życiowych;

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór